logo JmK ASPV

Profil JmKASPV

Jihomoravská krajská asociace Sport pro všechny je zapsaným spolkem s vlastní právní osobností hlásící se k činnosti České asociace Sport pro všechny.

Svou činností se hlásíme k odkazu dr. Miroslava Tyrše a jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a jiných odborníků z oblasti zdravého životního stylu a svou činnosti nabízíme jako racionální alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatním negativním jevům.

V rámci nabídky našich aktivit se nechceme pohybovat na hranici lidských možností ale pojem Sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice.

V naší nabídce programu se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti rekreačních sportů, všeobecné gymnastiky, hudebně-pohybových forem, zdravotní tělesné výchovy, cvičení a pobytu v přírodě, cvičení předškolních dětí a jiných experimentálních aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme.

Facebookový profil www.facebook.com/Jihomoravská-KASPV

Všechna sdělení ČASPV od roku 2012 najdete v Archivu Sdělení ČASPV.
Atletika JmKASP
Atletika JmKASPV 2024
klikněte sem >>
MS JmKAPSV
Výsledky MS JmKASPV
klikněte sem >>
SG_JMKASPV
Sportovní gymnastika JmKASPV 2024
klikněte sem >>
logo Pohyb je život
logo Pohyb je život